Svatá Trojice

Katalog k výstavě pojednává o učení o Bohu v Trojici a vývoji zobrazování, o úctě k Nejsvětější Trojici a poutních místech.
Cena: 253 Kč vložit do košíku

Publikace je bohatě doprovázená přílohami a může sloužit jako studijní příručka studentům religionistiky, teologie, muzejníkům jako metodický materiál při zpracování sbírek a také široké veřejnosti k poučení v oblasti náboženské ikonografie.

  • Katalog k výstavě
  • Autor: Vítězslav Štajnochr
  • Vydalo: Slovácké muzeum, r. 2005
  • Rozsah: 100 stran
  • ISBN 80-86185-44-3