Studium sbírek

Zájemci o odborné studium sbírkových předmětů mají možnost si je prohlédnout a detailně prostudovat v určeném prostoru po předchozí domluvě s kurátorem příslušné podsbírky. Do prostorů, v nichž jsou fondy muzea uloženy (depozitáře), nemají badatelé přístup.

Slovácké muzeum zpřístupňuje svou sbírku badatelům obvykle během otevírací doby muzea (pondělí–pátek). Studium muzejních sbírkových předmětů lze provádět pouze prezenčně v budově muzea v přítomnosti kurátora dané podsbírky.

Práce veřejnosti se sbírkami se řídí badatelským řádem. Ten upravuje studium sbírky Slováckého muzea v Uherském Hradišti ve smyslu zákona 122/2000 Sb. a doplňujících předpisů. Vymezuje podmínky, za kterých je možno sbírkové předměty zpřístupnit k badatelskému využívání a režim nakládání s nimi při badatelském studiu. Každý badatel je povinen dodržovat tento badatelský řád a vyplnit badatelský list.