Výstava

Stefan Milkov

7. 11. 2024 – 26. 1. 2025
Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103
Uherské Hradiště
Informace

Vernisáž se koná 7. 11. 2024 v 17.00 hodin.

Stefan Milkov (*9. 3. 1955 Bohumín), umělec velkého přesahu, sochař, malíř, grafik, designér, hudebník…, výrazný představitel českého postmoderního sochařství a člen již dlouho zaniklé (1987–1991), ale dosud věhlasné skupiny Tvrdohlaví. Stefan Milkov pochází z Bohumína, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1970–1975) a sochařský ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1976–1982). Od 1992 výtvarně spolupracoval se skladatelem Martinem Němcem a skupinou Precedens, připravili deset klipů. Spolupracuje i s kytarovou dílnou Marcus a Petrem Jurkovičem. „Chtěl jsem propojit sochařství a muziku, tak mě napadlo postavit si vlastní nástroj. V Jílovém Petr Jurkovič, ačkoli původním povoláním doktor biologických věd, už vyráběl velmi dobré nástroje. Pomohl mi postavit moji první kytaru. Rád pracuje s dřevem, kovem, pálenou hlínou i netradičními materiály. Námětově vychází z křesťanské ikonografie a pohanských mytologií, do nichž promítá své představy, vlastní symboliku, ironii, někdy humor: „Svébytný figurální projev nacházející svůj tvaroslovný fundament ve fantaskních morfologiích komplikované a temné, jakož i hybridní budoucnosti, je jednou z charakteristických tvůrčích prostorových i obrazových realizací Stefana Milkova. Souběžně s ní se propisuje jeho prací i výrazný, v tradici evropského modernismu pevně ukotvený autorský přístup odkrývající současné myšlení světa jako místa, v němž silným a nebezpečným konkurentem lidského ustrojení je anatomie chladných techno-elementů, jejichž morfologie má široké spektrum tvarové naléhavosti… extendované buněčně elementárními liniemi až k úběžníkům kvadraticko-kubických bloků fantaskních vehiklů.“ (Tomáš Koudela).