Stanislav Štěpánek

Práce s přírodními pletivy – pletení z proutí
Morkovice
1930–2013

Stanislav Štěpánek se narodil v Morkovicích do košíkářské rodiny, která se věnovala tomuto řemeslu již několik generací. Zdejší košíkáři patřili mezi nejvyhledávanější ve svém oboru a Morkovice byly považovány za vyhlášené košíkářské centrum na Moravě. Stanislav se vyučil u svého otce v domácí dílně, kde pracoval až do padesátých let, kdy byla v rámci likvidace malých živností zrušena. S ostatními členy rodiny poté nastoupil do zdejšího košíkářského družstva a v roce 1956 do nově založené dílny Ústředí lidové umělecké výroby, kde pracoval jako pletař a posléze i vedoucí. Kvalita jeho řemeslné práce byla v roce 1975 oceněna titulem Mistr lidové umělecké výroby. V dílně ÚLUV působil až do jejího zániku v devadesátých letech, kdy ji v roce 1994 odkoupil spolu se svým synem, kterého v řemesle vyučil, a založili vlastní živnost. Sortiment výrobků představovaly nejrůznější hospodářské koše, velké koše na prádlo, košíky, nůše, piknikové koše, dámské košíčky a další. Stanislav Štěpánek ve své době patřil k nestorům košíkářského řemesla u nás.

Nositel tradice lidových řemesel 2001