Výstava

Socha pro město

30. 7. 2022 – 30. 6. 2023
Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103
Uherské Hradiště
Dílo s názvem SKRÝŠ je součástí projektu Socha pro město, jehož cílem je prezentovat veřejnosti monumentální díla sochařství a podpořit tak symbiózu umění a veřejného prostoru.

Socha bude veřejnosti přístupna do konce června roku 2023. Ohněm ožehlé masivní smrkové trámy domu se ukazují jako symbol našich jistot, které se mohou ve zlomku okamžiku zhroutit. Autorem objektu je sochař Robert Buček.

Za spolupráci děkujeme rovněž městu Uherské Hradiště a společnosti TRADIX UH, a.s.