Odborná knihovna

Otevírací doba

Pondělí9.00–11.3012.30–15.00
Čtvrtek 9.00–11.3012.30–17.00
Pátek9.00–11.3012.30–14.00

Po domluvě je možno dohodnout i jiný termín.

Výpůjční služby

Knihovna Slováckého muzea zpřístupňuje a půjčuje literaturu ze svých fondů odborným pracovníkům, čtenářům a badatelům prezenčně.

Meziknihovní výpůjční služby

Žádá-li čtenář odbornou literaturu, která není ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna její zápůjčku na jeho požádání z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Za tuto službu si knihovna účtuje poštovné dle platných tarifů České pošty.

Reprografické služby

Kopie či jiné rozmnoženiny z dokumentů knihovny mohou uživatelé zhotovovat jen pro svou osobní potřebu. Jakékoli další užití se řídí ustanoveními autorského zákona. Pracovník knihovny může odmítnout kopírování z knih a časopisů, kterým by hrozilo poškození, jde-li o vzácné tisky či je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

Poplatky za tuto službu jsou účtovány v souladu s Ceníkem pronájmů a služeb Slováckého muzea.
V současnosti jsou ceny stanoveny následovně:
A4 jednostranně 2 Kč, oboustranně 3 Kč;
A3 jednostranně 3 Kč, oboustranně 6 Kč.

U vyvázaných starších novin a knih, kterým hrozí při kopírování poškození, je cena stanovena následovně:
A4 jednostranně 4 Kč, oboustranně 7 Kč;
A3 jednostranně 7 Kč, oboustranně 12 Kč.

Ceny jsou včetně DPH.