Slovácko 2014

Studie – etnologie

Ludmila Tarcalová
Úvazy tureckých šátků na Slovácku
The Ways of Binding Turkish Scarves in Moravian Slovakia

Lenka Havlíková
Ženské soukenné obřadní sukně z Dolňácka a Podluží
Women´s Cloth Ceremonial Skirts from Dolňácko and Podluží

Klára Binderová
„A dostanu strhlé?“ Velikonoční klepačka v Radějově
„And Am I Going to Be Rewarded?“ Easter Rattling in Radějov

Markéta Lukešová
Vracovské hody s věncem a káčerem
Vracov Feast with a Wreath and with a Drake

Zprávy

Studie – archeologie

Eva Kolníková, Tomáš Zeman
Unikátní nález mince typu Spiš z Vlčnova – Dolního Němčí
Unique Find of a Coin of Spiš Type from Vlčnov – Dolní Němčí

Tomáš Zeman
Germánská sídliště a pohřebiště ve Vlčnově – Dolním Němčí na základě nových detektorových nálezů
Germanic Settlements and Burial Grounds in Vlčnov – Dolní Němčí on the Basis of New Detector Finds

Václav Gřešák
Rekonstrukce způsobu nošení nože v období Velké Moravy na základě nálezů sinicového kování pouzder z pohřebiště „Na Valách“ ve Starém Městě
Reconstruction of the Way of Carrying a Knife in the Times of Great Moravian Empire as Based on the Finds of the Sheaths with Mandible Ironwork from the Burial Grounds „Na Valách“ in Staré Město

Martin Omelka, Otakara Řebounová, Dana Menoušková
Novověká pohřební výbava ze sbírky Slováckého muzea v Uherském Hradišti a její vypovídací hodnota
Modern Funeral Equipment and Its Information Capability from the Collections of the Moravian Slovak Museum in Uherské Hradiště

Zprávy

Studie – historie

Milan Krajča
Slavičínská větev pánů z Cimburka (1374–1464)
Slavičín Side of the Lords of Cimburk (1374–1464)

Rostislav Rajchl
Astronomické, geofyzikální, meteorologické a společenské jevy v uherskobrodských kronikách na pozadí sluneční aktivity
Astronomical, Geophysical, Meteorological and social Phenomena in the Chronicles of Uherský Brod on the Background of Solar Activities

Kateřina Smyčková
Rukopisné kancionály Pavla Rašky
Handwritten Hymnals by Pavel Raška

Lukáš Čoupek
Nižší obecní úředníci a služebníci – k vývoji obecní správy na velehradském panství před rokem 1850
Lower Municipal Clerks and Servants – To The Development of Municipal Authorities in Velehrad Domain before the Year 1850

Pavlína Malíková
Hippolyt Hopp – hudební osobnost města Hodonín
Hippolyt Hopp – Musical Personality of Hodonín

Jan Zámečník
Běžné fungování věznic krajských soudů v Rakousku-Uhersku a Republice československé na příkladu věznice v Uherském Hradišti
Everyday Functioning Prisons of Regional Courts Prisons in Austrian-Hungarian Empire and in Czechoslovak Republic as Documented on the Example of the Prison in Uherské Hradiště

Zprávy

Studie – dějiny umění

Jana Macháčková
Josef Karel Herchenräter – Kristus ve vinném lisu
Josef Karel Herchenräter – Christ in the Wine Press

Josef Maliva
Francouzské podněty v díle moravského malíře Joži Uprky a otázka zaujetí umělce myšlenkami regionalismu
French Motives in the Work of Moravian Painter Joža Uprka and the Question of the Artist´s Interest in the Ideas of Regionalism

Simona Čížková
Grafické dílo Aloise Kalvody
Alois Kalvoda´s Graphic Work

Zprávy

Muzejnictví

Muzejnictví