Slovácké muzeum získalo ocenění za počin v oblasti turistického ruchu

7. března 2023

Ve čtvrtek 2. 3. 2023 se uskutečnila v prostorách Interhotelu Zlín konference „Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023“, které se zúčastnilo více než 120 zástupců z řad kulturních institucí, zástupců organizací i soukromého sektoru. Na konferenci vystoupili hosté, například významný ekonom Petr Zahradník, Tomáš Kravka ze společnosti MindBridge Consulting a Eva Frindtová ze společnosti COT Group. Setkání bylo pořádáno pod záštitou místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a ředitele společnosti CzechTourism Jana Hergeta. Během dopoledního i odpoledního programu probíhaly také přednášky a panelové diskuse s odborníky v oblasti marketingu cestovního ruchu.

V závěru konference ocenila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy sedmnáct nejvýznamnějších počinů v turistickém ruchu vzniklých či dokončených v posledních třech letech. Mezi ně patří i nově vzniklé Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě, které je součástí Památníku Velké Moravy. Od září 2022 tak objekt nese název Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum a nabízí návštěvníkům ke stávající expozici Velká Morava dvě nové multimediální expozice Pravěk Uherskohradišťska a Příběh Konstantina a Metoděje. Nový objekt se stal rovněž novým zázemím a odborným pracovištěm pro archeologický tým Slováckého muzea, součástí jsou také rozsáhlé depozitární prostory, konferenční a přednáškový sál či studovna pro veřejnost. Ocenění z rukou Lubomíra Trauba, náměstka hejtmana Zlínského kraje, převzal Mgr. Tomáš Chrástek, vedoucí archeologického týmu a Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějského centra.