Průvodce zemědělskými usedlostmi č. p. 90 a 93

Slovácké muzeum má ve své správě dvě zemědělské usedlosti v obci Topolná. V č.p. 93 je možné zhlédnout původní vybavení kovárny, komory, jizby, černé kuchyně, stájí a chlévů.
Cena: 15 Kč vložit do košíku

Zpřístupněna je také expozice praní a rybářství, za pozornost rovněž stojí sušírna ovoce a stodola. Č.p. 90 je využíváno folklorním souborem Včelaran.

  • Autor: Tarcalová Ludmila
  • Vydalo: Slovácké muzeum, r. 2003
  • Rozsah: 10 stran
  • ISBN 80-86185-22-2