Program činnosti v roce 2012

Vážení příznivci Společnosti přátel slivovice,

naše společnost připravuje ve spolupráci s organizátory místních koštů slivovice II. ročník slováckého koštu slivovice.

Naši kolegové a spolupracovníci se sejdou v měsíci květnu ve Slováckém muzeu, kde budeme organizaci koštu připravovat. Pokusíme se odstranit některé „porodní bolesti“, které první ročník postihly. Spolu s vámi se jistě dobře připravíme na druhý ročník.

Některé místní košty jsem navštívil, chtěli bychom je všechny postupně zdokumentovat a zachovat je pro poučení i zábavu dalších generací. Všechny, které jsem měl možnost zaznamenat byly velice dobře organizované, nechyběla ani seriozní odborná část, ale i dobrá kultivovaná zábava. I proto vám děkuji za vlídné přijetí a zájem z vaší strany. Slovácké muzeum i Společnost přátel slivovice si této spolupráce velmi cení.

Předpokládáme, že druhý ročník slováckého koštu proběhne na podzim tohoto roku a budete-li souhlasit, místo koštu by bylo Uherské Hradiště.

Jiří Severin

I. slovácký košt slivovice 2011

soutěž vítězů místních koštů slivovice v obcích a městech Slovácka

Hostinec Sokolovna
Vlčnov
18. června 2011 ve 14.00 hodin

Vstupné 170 Kč (zahrnuje program, katalog a prohlídku muzea)
Cena lístku na košt vzorků 10 Kč

Program
Slavnostní zahájení
Vystoupení folklórních souborů a skupin
Prezentace Ceny Gloria Musaealis
Vyhlášení výsledků a udělení titulu „Šampion Slovácka“
Košt vzorků slivovice
Prohlídka Muzea lidových pálenic

Pořadatelé
Společnost přátel slivovice České republiky
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Partneři
Muzeum lidových pálenic Vlčnov
Obec Vlčnov
Klub sportu a kultury Vlčnov
Muzejní spolek v Uherském Hradišti
Muzeum v přírodě Rochus