Pravidla koštu

Košty slivovice se v posledních letech stali v našem okrese Uherské Hradiště velmi populární. Nejstarší je v Jalubí, má za sebou už 30 let konání. Druhý nejstarší je prvděpodobně na Salaši. Možná i před tím byly konány některé košty, rádi bychom jejich historii upřesnili, pokud má někdo informace rádi je zveřejníme. Košty mají svá pravidla, v různých obcích se poněkud liší. Protože chceme pořádat i celookresní košt /první ročník již proběhl/ bylo by dobré pravidla postupně sjednotit.

Jak hodnotíme dobrou slivovici u nás na Salaši?

Pravidla koštu

 1. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo pro salašský košt poskytne řádně označený vzorek.
 2. Počet vzorků od jednoho soutěžícího je neomezený.
 3. Degustační komise sestává ze tří členů s libovolným zastoupením mužů i žen. Počet komisí základního kola je neomezený. Pro nominační a finálové kolo je stanovena jedna degustační komise s max. 8 členy. Pro regulérnost soutěže je nutné, aby byla komise sestavena z 5-ti přespolních členů a členů domácích.
 4. Seznam soutěžících s přidělenými čísly je ve známosti pouze paní Vl. Masaříkové, která se nesmí účastnit vlastní degustace.
  • seznam účastníků se zveřejňuje až po předání ověřených výsledkových listin a to mezi organizátory akce – KPS a paní Vl. Masaříkovou
 5. Vzorky se hodnotí anonymně
  • v základním kole 10-ti bodovou stupnicí
  • v nominačním kole 5-ti bodovou stupnicí
  • ve finálovém kole 3 bodovou stupnicí
  • podle místně upraveného standardu hodnocení ovocných destilátů
 6. Soutěž probíhá v šesti kategoriích:
  • nejlepší slivovice
  • nejlepší hruškovice
  • nejlepší meruňkovice
  • nejlepší jablkovice
  • nejlepší vzorek z ostatního letního ovoce nebo směsi
  • nejlepší likér
  • nejlepší oskorušovice
 7. V základním kole hodnotí každý vzorek dvě komise – celkem 6 členů.
 8. Do nominačního /2/ kola postupuje max. 30 vzorků s nejvyšším bodovým hodnocením.
 9. Do finálového /3/ kola postupuje 10 vzorků s nejvyšším bodovým hodnocením.
 10. Pro všechny jiné kategorie mimo slivovici vypadá nominační /2/ kolo a vzorky s nejvyšším bodovým hodnocením postupují přímo do finálového kola.
 11. Do finálového kola z jiných kategorií postupují pokud možno první tři vzorky s nejvyšším počtem obdržených bodů.
 12. O celkovém vítězi v každé kategorii rozhoduje přidělený nejvyšší počet bodů ve finálovém kole.
  • v případě rovnosti bodů rozhoduje dále poměr hlasování v komisi
  • jestliže je poměr hlasování v komisi nerozhodný je určen vítězem ten vzorek, který obdržel v základním kole vyšší počet bodů
 13. Oficiální výsledky musí být zveřejněny v katalogu koštu slivovice.


Smyslové hodnocení destilátů

Vůně
čistá ovocná, typická pro daný druh, harmonická, intenzivní3
ovocná, téměř malé až střední intenzity a harmonie bez zjevného defektu2
s jemným defektem nabourávajícím typickou ovocnost1
se silným defektem, páchnoucí0
Chuť
ovocná, typická pro daný druh ovoce, intenzivní, harmonická, silně viskózní4
ovocná, typická pro daný druh ovoce, téměř malé až střední intenzity a harmonie, bez defektu3
nevýrazná, zachovávající daný druh ovoce, bez defektu2
s jemným defektem nabourávajícím původní ovocný charakter1
se silným defektem, těžce poživatelná0
Jemnost
velmi jemná, hladká, „geometrická“1
jemná, nedrhne0,5
drhne0
Čistota
čistá, čirá, s evidentní jiskrou0,5
zákal v jakékoliv intenzitě0
Barva
odpovídající0,5
neodpovídající0
Perzistence
dlouhotrvající vjem1
krátcetrvající vjem0,5
téměř žádný vjem0