Poskytování reprodukčních práv k fotografiím a sbírkovým předmětům

Slovácké muzeum zájemcům poskytuje reprodukční práva ke sbírkovým předmětům pro vědecké, studijní, populárně naučné a komerční účely.

Udělení reprodukčního práva ke zhotovení kopie sbírkového předmětu uděluje ředitel muzea individuálně podle charakteru záměru.

Potřebujete-li reprodukci díla nebo fotografie ze sbírek Slováckého muzea, vyplňte Žádost o povolení k jednorázového poskytnutí reprodukčních práv a zašlete ji na e-mailovou adresu info@slovackemuzeum.cz.

Na základě žádosti je se žadatelem uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí reprodukčního práva. Poplatky za poskytnutí reprodukčních práv jsou uvedeny v Ceníku. Rozmnoženiny předmětu poskytne muzeum žadateli pouze na základě řádně uzavřené smlouvy.