Po strunách cimbálu (Slovácké muzeum)

Během výukového programu si s dětmi budeme povídat o hudbě, především o hudebních nástrojích. Děti zjistí, kdy byl první cimbál vyroben, a ukážeme si jeho jednotlivé typy. Děti si na cimbál vyzkouší zahrát a zjistí, jak která struna zní.

Náplň programu:

  • prohlídka výstavy Fenomén cimbál,
  • ukázka hry na cimbál,
  • možnost si vyzkoušet hudební nástroj,
  • dílnička.

Propojení vzdělávacích oborů dle RVP:

  • výchova k občanství,
  • hudební výchova.

Určeno pro:

  • MŠ,
  • ZŠ.

Max. 30 žáků ve skupině. Program je vždy uzpůsoben dle věku návštěvníků.

Délka programu: 60–90 minut.

Termín programu: 1. 11. 2022 – 15. 1. 2023.

Místo konání: Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, 686 01.

Cena programu:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
ZŠ – 20 Kč/žák (vstupné zdarma + 20 Kč/žák výukový program).

Ostatní:
ZŠ – 55 Kč/žák (vstup do muzea – 35 Kč/žák, program – 20 Kč/žák),
MŠ – 20 Kč/žák (pouze cena za program).

Pedagogický doprovod zdarma.

Program lze objednat:
Mgr. Alexandra Turečková
programová pracovnice, lektorka
alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz
+420 734 693 528

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.