Po stopách Mojslava

Pokud navštívíte Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě, tak se dozvíte mnohé zajímavosti o Velkomoravské říši, které možná neznáte. Příběhem stálé expozice Velká Morava Vás provede chlapec jménem Mojslav, jenž se v době Velké Moravy narodil a celý život na tomto území prožil. Po skončení výkladu budou mít žáci možnost ověřit si formou skupinové práce za pomoci pracovních listů, jak moc dávali při prohlídce pozor. Mojslav si pro žáky přichystal úkoly, které jsou zaměřeny na historii Velké Moravy.

Náplň programu:

  • komentovaná prohlídka stálé expozice. Žáci budou mít k dispozici pracovní listy, se kterými budeme během programu pracovat ve skupině.

Propojení vzdělávacích oborů dle RVP:

  • vlastivěda,
  • dějepis,
  • výchova k občanství,
  • český jazyk a literatura,
  • pracovní činnost.

Určeno pro:

  • MŠ,
  • ZŠ,
  • SŠ.

Max. 30 žáků ve skupině. Program je vždy uzpůsoben dle věku návštěvníků.

Délka programu: 90 minut.

Termín programu: celoročně.

Místo konání:
Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum, Jezuitská 1885, Staré Město

Cena programu:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
ZŠ, SŠ – 20 Kč/žák

Ostatní:
ZŠ, SŠ – 55 Kč/žák (vstup do stálé expozice PVM – 35 Kč/žák, program – 20 Kč/žák)
MŠ – 20 Kč/žák (pouze cena za program)

K tomuto programu je vhodné zakoupit pracovní listy v ceně 25 Kč.

Pedagogický doprovod zdarma.

Program lze objednat:
MgA. Petra Tománková
petra.tomankova@slovackemuzeum.cz
+420 734 282 498