Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum hostil mezinárodní setkání

11. července 2023

Spolupráci mezi Metropolitním městem Římem a Zlínským krajem v úterý 11. července stvrdili podpisem hejtman Radim Holiš a místostarosta Metropolitního města Řím Pierluigi Sanna. Dohodu o spolupráci podepsali v Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějském centru ve Starém Městě, kam italská delegace zavítala v rámci třídenní návštěvy Zlínského kraje. Místo podpisu bylo zvoleno symbolicky, a to před reprodukcí fresky Přenesení ostatků svatého Klimenta, která je součástí nové expozice Příběh Konstantina a Metoděje. Její originál datovaný do 1. pol. 11. století je k vidění v  Bazilice svatého Klimenta právě v Římě.

Místostarosta Metropolitního města Řím Pierluigi Sanna, starosta obce Rocca Santo Stefano Sandro Runieri a tajemník Metropolitního města Řím Flavio Cappellini zavítali ve středu do Baťova mrakodrapu, sídla hejtmanství ve Zlíně, kde je přijal hejtman Radim Holiš. Se zástupci Zlínského kraje se poté společně vydali na prohlídku Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějského centra ve Starém Městě, kde je srdečně přivítal ředitel Slováckého muzea, Ivo Frolec. Tomáš Chrástek, archeolog a vedoucí památníku v jednom, přiblížil zúčastněným nejdůležitější momenty pojící se s Velkomoravskou říší, příchodem a odkazem bratrů ze Soluně i významem Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, jejíž součástí právě památník je. V závěru prohlídky navštívili také expozici, která mapuje pravěké osídlení regionu Uherskohradišťska.