Otevření nových expozic v Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějském centru

26. srpna 2022
Po více než 2,5 letech od zahájení přístavby Památníku Velké Moravy se veřejnosti otevírají 1. září 2022 nové interaktivní expozice.

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum, národní kulturní památka, která rozsahem expozic přesahuje hranice regionu, nabízí interaktivní expozice, velkoplošné projekce i unikátní haptickou stezku.

Nové expozice

PŘÍBĚH KONSTANTINA A METODĚJE
Otevírá knihu o životě mužů, kteří stáli u počátku slovanského písemnictví.

PRAVĚK UHERSKOHRADIŠTSKA
Z expozice ze surové oceli promlouvají jako němí svědkové minulosti originály nejvýznamnějších archeologických nálezů.

Stávající expozice

VELKÁ MORAVA
Okolo základů hřbitovního kostela za 9. století vypráví příběh velmože Mojslava.