Akce

Otevření nových expozic v Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějském centru

1. 9. 2022 • 09.00
Po více než 2,5 letech od zahájení přístavby Památníku Velké Moravy se veřejnosti otevírají 1. září nové interaktivní expozice.

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum, národní kulturní památka, která rozsahem expozic přesahuje hranice regionu, nabízí interaktivní expozice, velkoplošné projekce i unikátní haptickou stezku.

VELKÁ MORAVA
Okolo základů hřbitovního kostela za 9. století vypráví příběh velmože Mojslava.

Nové expozice

PŘÍBĚH KONSTANTINA A METODĚJE
Otevírá knihu o životě mužů, kteří stáli u počátku slovanského písemnictví.

PRAVĚK UHERSKOHRADIŠTSKA
Z expozice ze surové oceli promlouvají jako němí svědkové minulosti originály nejvýznamnějších archeologických nálezů.

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.