Oslavte s námi Mezinárodní den muzeí!

17. dubna 2023

Připojte se k oslavě Mezinárodního dne muzeí, který v roce 1977 ustanovila Mezinárodní rada muzeí (ICOM) na 18. května. Záměrem je upozornit veřejnost na nezastupitelnou roli muzeí pro rozvoj celé společnosti. Dárkem pro vás je VOLNÝ VSTUP do našich objektů.

18. 5. / v běžné otevírací době
Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě
Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově / po předchozím objednání
Muzeum v přírodě Topolná / po předchozím objednání

26. 5. / v rámci akce Muzejní noc
Hlavní budova Slováckého muzea v Uherském Hradišti
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Těšíme se na setkání s vámi!