Orgány spolku

Prezident:

  • Mgr. Jan Káčer

Viceprezidenti:

  • PhDr. Ivo Frolec
  • Josef Niesner

Členové:

  • Jitka Zpěváková
  • PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D.
  • Mgr. Marta Kondrová
  • Jan Pijáček