Od ráje k dystopii (SŠ, včetně uměleckých)

Slavný umělec Henri de Toulouse-Lautrec kdysi řekl, že na krajině nezáleží a neměla by sloužit ničemu jinému než jen jako pozadí pro figuru. Přijďte se podívat, jak to vypadá, když se krajina stane pro umělce hlavním námětem, a sami se rozhodněte, jak to tedy s krajinou vlastně je. Prohlídka expozice bude zakončena soutěžní debatou na jedno z témat, která nám výstava nabídne.

Termín programu: 13. 2. 2024 – 31. 12. 2025.

Náplň programu:

 • stručná historie Galerie Slováckého muzea, funkce a poslání galerie v proměnách času,
 • zábavná a zážitková prohlídka výstavy, průběžná diskuze vítána,
 • soutěžní debata na určené téma vzešlé z výstavy; debata je inspirována intencemi a pravidly Debatní ligy.

Určeno pro:

 • SŠ (včetně uměleckých).

Max. 30 žáků ve skupině.

Provázanost s RVP G:

 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura

Podpora kompetencí:

 • k učení,
 • k řešení problémů,
 • komunikativní,
 • sociální a personální.

Průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Multikulturní výchova
 • Environmentální výchova

Délka programu: 60–90 minut.

Cena programu:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
20 Kč/student (vstupné zdarma + 20 Kč/student výukový program)

Ostatní:
55 Kč/student (35 Kč/student snížené vstupné + 20 Kč/student výukový program)

Pedagogický doprovod zdarma.

Domluva na přesné podobě programu možná.

Program lze objednat:
Mgr. Vladimíra Černá
vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz
+420 733 493 863