O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2007

Odborníkům ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti se se opět podařila zúročit práce předchozích let v anketě, kterou každoročně vypisuje v odborných kruzích Česká národopisná společnost se sídlem v Praze. V sobotu 27. června 2008 bylo ocenění slavnostně předáno Slováckému muzeu v Uh. Hradišti a Mezinárodní komisi pro studium lidové kultury v Karpatech, subkomisi pro lidové obyčeje.

1. cenu za nejúspěšnější počin v oboru – v kategorii Vědecká konference předali zástupci České národopisné společnosti PhDr. Ludmile Tarcalové, předsedkyni sumkomise a PhDr. Ivo Frolcovi, řediteli Slováckého muzea za přípravu konference Dary a obdarování, která se uskutečnila v kongresovém sále Slováckého muzea ve dnech 5. a 6. června 2007, za účasti vědeckých pracovníků muzeí, vědeckých ústavů a vysokých škol z Čech, Moravy, Slovenska a Chorvatska.

1. cenu získalo Slovácké muzeum také v anketě členů ČNS O nejúspěšnější počin v oboru v kategorii Výstava, expozice za realizaci výstavy Aj, to sú maléři od Boha samého – Lidoví malíři z rodu Hánů, z Blatnice pod Svatým Antonínkem převzala ocenění autorka scénáře a výstavy PhDr. Romana Habartová.

Tato ocenění navazují na úspěchy Slováckého muzea v Uherském Hradišti v předchozích letech. Vzpomeňme prestižní ocenění v Národní soutěži Gloria musaealis 2003, kdy získalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a jeho archeologické oddělení 3. místo za výstavu Egypt za vlády faraonů. V roce 2003 získalo muzuem a PhDr. Ludmila Tarcalová 1. cenu v kategorii projekt, akce, konference za realizaci konference Zeleň v lidových obyčejích, která získala také čestnou cenu za cyklus konferencí Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Prestižní cena bylo muzeu předána také v roce 2005 – PhDr. Ivo Frolcovi, řediteli muzea, a PhDr. Ludmile Tarcalové, garantovi úspěšné mezinárodní konference Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin.

Slavnostní předání cen Národopisné společnosti za rok 2007 se uskutečnilo v rámci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici v sobotu 27. června 2008 v amfiteátru Bludník.