O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2005

V rámci celostátní ankety „O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2005“, kterou vypisuje Česká národopisná společnost v Praze, byla udělena první cena v kategorii „konference“ Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, příspěvkové organizaci Zlínského kraje. Vedle ocenění Slováckého muzea v Uherském Hradišti v Národní soutěži Gloria musaealis 2003 a vítězství v anketě „O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2003“ dosáhlo takto muzeum dalšího vynikajícího úspěchu. Prestižní cena byla předána zástupci České národopisné společnosti PhDr. Ivu Frolcovi, řediteli muzea, a PhDr. Ludmile Tarcalové, garantovi úspěšné mezinárodní konference „Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin“ ve Strážnici v rámci letošního mezinárodního folklorního festivalu v sobotu v amfiteátru Bludník.

„Velmi si vážím tohoto dalšího prestižního ocenění práce naší příspěvkové organizace, která vysoce odborným způsobem a současně nápaditou formou přibližuje kulturu Slovácka široké veřejnosti,“ komentoval úspěch muzea hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.