O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2003

V rámci ankety O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2003, kterou vypisuje Národopisná společnost v odborných kruzích, byla udělena první cena v kategorii „projekt, akce, konference“ Slováckému muzeu, jmenovitě PhDr. Ludmile Tarcalové, jako hlavní organizátorce a iniciátorce konference „Zeleň v lidových obyčejích“.

Její přípravná část – pracovní zasedání obyčejové komise se uskutečnilo ve Slováckém muzea a v Sirných lázních v Ostrožské Nové Vsi ve dnech 23. a 24. září 2002. Právě tady byly stanoveny okruhy pro výzkum zeleně v lidových obyčejích. Přednesené referáty specifikovaly vybrané téma – zeleně jako stromu, keře a polokeře, jež bylo sledováno a zkoumáno ve všech projevech tradiční lidové kultury.

Na Mezinárodní konferenci Zeleň v lidových obyčejích se sjelo třicet pět vědeckých a muzejních pracovníků z Čech, Moravy a Slovenska sjelo ve dnech 28. a 29. května 2003 do Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Záštitu nad konferencí převzali ředitelé NÚLK a Slováckého muzea – PhDr. Jan Krist a PhDr. Ivo Frolec.

Vedle tohoto ocenění získala PhDr. Ludmila Tarcalová rovněž čestnou cenu za cyklus konferencí Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně, které se věnují problematice lidových obyčejů. Na činnosti subkomise se kolegyně podílí od roku 1971 a její předsedkyní se stává v roce 1992, od kdy připravuje zmíněná vědecká setkání, konference a na ně navazující sborníky referátů. Díky Slováckému muzeu, zázemí na etnografickém oddělení a pracovitosti L. Tarcalové představuje dnes čile fungující subkomise významnou a zatím jedinou širší platformu setkávání národopisců z různých etnografických pracovišť, kteří se zajímají o výše uvedenou problematiku.

Slavnostní předání cen Národopisné společnosti se uskuteční ve Strážnici v rámci Mezinárodního folklorního festivalu v sobotu 26. června 2004 po 20. hodině v amfiteátru Bludník.