Nejstarší uherskohradišťská městská kniha

Publikace přibližuje nejstarší městskou knihu známou pod názvem Liber negotiorum civitatis Hradisch, která je uchovávána ve Státním okresním archivu v Uherském Hradišti
Cena: 58 Kč vložit do košíku

Rukopis tvoří fragmenty několika městských knih, jež obsahují cenné prameny k starším dějinám města Uherského Hradiště a jeho okolí. Publikace obsahuje přesný přepis textů z let 1360–1678. Latinské a německé zápisy byly autorkou přeloženy do češtiny.

  • Autor: Magdalena Čoupková
  • Vydal: Státní okresní archiv a Slovácké muzeum, r. 2001
  • Rozsah: 159 stran