Nechej mě přemýšlet (SŠ, včetně uměleckých)

Rebelů najdeme mezi umělci víc než v běžné populaci. Od dob romantismu to mají tak trochu v popisu práce. Ale ani velcí mistři starších dob se nebáli zkoumat a zpochybňovat zaběhané postupy. A to jak v technologiích nebo materiálech, tak často i ty názorové. Pojďme se podívat na díla v našich expozicích, naučit se jejich jazyk, poslechnout si, co nám chtějí říct, a přečíst si v nich jejich mnohovrstevnaté příběhy. Určitě nám poskytnou zajímavé a kontroverzní téma, nad kterým se budeme moci zamyslet a rozhodnout se, zda jsme pro, nebo proti.

Náplň programu:

 • stručná historie Galerie Slováckého muzea, funkce a poslání galerie v proměnách času

 • zábavná a zážitková prohlídka expozic, zaměřená na obsah a způsoby sdělování v umění, průběžná diskuze vítána

 • soutěžní debata na určené téma vzešlé z výstavy; debata je inspirována intencemi a pravidly Debatní ligy

Určeno pro:

 • SŠ (včetně uměleckých)

Max. 30 žáků ve skupině

Provázanost s RVP G:

 • Člověk a společnost

 • Umění a kultura

Podpora kompetencí:

 • k učení

 • k řešení problémů

 • komunikativní

 • sociální a personální

Průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova

 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 • Multikulturní výchova

Délka programu: 90 minut

Cena programu:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
20 Kč/student (vstupné zdarma + 20 Kč/student výukový program)

Ostatní:
55 Kč/student (35 Kč/student snížené vstupné + 20 Kč/student výukový program)

Pedagogický doprovod zdarma.

Domluva na přesné podobě a délce programu možná.

Programy lze objednat:
Mgr. Vladimíra Černá
vladimira.cerna@slovackemuzeum.cz
+420 733 493 863