Výstava

Návraty malíře Pavla Vavryse

21. 3. – 26. 5. 2024
Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103
Uherské Hradiště
Doprovodné akce:
Komentovaná prohlídka

Pavel Vavrys (*18. 12. 1947 Mikulčice) je český akademický malíř a ilustrátor, absolvent uherskohradišťské uměleckoprůmyslové školy (1963–1967) a Akademie výtvarných umění (1968–1973), ateliéru Karla Součka. Patří ke generaci výtvarných umělců, kteří se na výtvarné scéně začali objevovat ve druhé polovině sedmdesátých let 20. století. Jeho tvorba se vyznačuje příklonem ke klasickým hodnotám malby. Patří do okruhu expresionismu fauvistického původu. Tematicky se zabývá otázkami lidské existence, symbolicky pracuje s bílou barvou a lidskou figurou. Jeho tvorba se obvykle vyznačuje řadou významových rovin a obsahových souvislostí, je charakteristická velkou silou autentické výpovědi a psychologickou hloubkou. Humanistické vyznění jeho děl odráží autorovu víru v pozitivní hodnoty člověka a života.

Svými obrazy je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Galerii výtvarného umění v Hodoníně, v Galerii Slováckého muzea, v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, v řadě regionálních galeriích v České republice a v početných soukromých sbírkách téměř po celém světě.