Muzeum roku 2015

Návštěvnická soutěž Muzeum roku vznikla jako součást mediální kampaně Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která je významným odborným oceněním muzejní práce. Soutěž Muzeum roku se naopak zaměřuje na názor návštěvníků. Zájemci mohou dát najevo prostřednictvím soutěže, která muzea a galerie je oslovily, ať už se motivací pro účast v soutěži staly příjemné vzpomínky na prostředí navštívené muzejní instituce nebo zhlédnutá expozice či výstava.

V I. ročníku soutěže Muzeum roku získalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 3. místo za pobočku Památník Velké Moravy ve Starém Městě.

Slavnostní vyhlášení cen Gloria musaealis a výsledky soutěže Muzeum roku proběhlo ve středu 18. května 2016 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

V prvním ročníku soutěže Muzeum roku 2015 byly dále oceněny tyto instituce:
I. místo – Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
II. místo – Moravské zemské muzeum se svojí pobočkou Mendelianum
III. místo – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se svojí pobočkou Památník Velké Moravy ve Starém Městě
IV. místo – Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
V. místo – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se svojí pobočkou Galerie Slováckého muzea
VI. místo – Muzeum Hlučínska
VII. místo – Oblastní muzeum v Mostě
VIII. místo – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se svojí pobočkou Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově
IX. místo – Moravské zemské muzeum se svojí pobočkou Centrum slovanské archeologie
X. místo – Muzeum romské kultury, s. p. o.