Výhody členství

  • Spolkové kulturní a společenské akce,
  • volný vstup do vybraných kulturních institucí,
  • zasílání pozvánek na akce Slováckého muzea v Uherském Hradišti,
  • zasílání spolkového zpravodaje.

Kulturní instituce umožňující volný vstup do svých výstavních prostor členům Muzejního spolku v Uherském Hradišti na základě předložení průkazky:

* netýká se akcí typu komentované prohlídky, tvořivé dílny apod.