Program činnosti v roce 2023

 1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Mgr. Miroslav Popelka: Předběžné výsledky archeologických výzkumů z let 2021 a 2022 v trase dálnice D55, úsek 5508 Staré Město–Moravský Písek – 30. března 2023
  • RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.: Společenský život hmyzu – 20. dubna 2023
  • Mgr. Dana Vedra: Jordánsko – brána Středního východu – podzim
  • Komentovaná prohlídka města Za památkami a historií královského města
  • Komentovaná prohlídka Po stopách předků – mařatický hřbitov – 1. část 15. června 2023
 2. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:
  • vydání Spolkového zpravodaje
  • zasílání programové nabídky SM členům MS UH elektronickou poštou
 3. Akce pro členy spolku:
  • valná hromada spolku – Přednáškové centrum Slováckého muzea dne 2. 3. 2023 v 17.00 hodin
  • Zájezdy:
   • Helfštýn a Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou
   • Po stopách Santiniho III – k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela – klášter Želiv, na zpáteční cestě zámek Bučovice
   • Luhačovická architektura s historičkou architektury Mgr. Ladislavou Horňákovou (nový cyklus – půldenní výlet, doprava individuálně – komentovaná prohlídka architektury středu města – od nádraží ČD k budově pošty – termín 10. 6. 2023
   • Zlínská architektura – nový cyklus – půldenní výlet, doprava individuálně – komentovaná prohlídka bude vedena do továrního areálu, součástí bude návštěva správní budovy č. 21 a budov 15 a 14 (včetně výstav a expozic KGVU a MJVM)
 4. Tipy pro individuální výlety:
  • Praha – Mistři renesance – výstava obsahuje repliky mistrovských děl z 12 největších galerií světa – potrvá do 30. 5. 2023, místo konání: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha
  • Pitín – návštěva rodného domku arcibiskupa Josefa Matochy i jeho hrobu na místním hřbitově – výlet vlakem lze spojit s návštěvou dalších pamětihodností obce