Program činnosti v roce 2022

 1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • PhDr. Pavel Popelka, CSc., Mgr. Marta Kondrová: Masopustní mečové tance z Uherskobrodska – 10. 2. 2022
  • PhDr. Martin Nekola: Po stopách Čechů ve světě – 9. 3. 2022
  • PhDr. Karel Podolský: Osm pražských měsíců Reinharda Heydricha – 28. 4. 2022
  • Mgr. Miroslav Popelka: Výsledky archeologických výzkumů při stavbě dálnice – 10. 11. 2022
  • Zdeněk Kuchař: Výsledky archeologických výzkumů v Uh. Hradišti (rekonstrukce ulic Prostřední a Mlýnská) – 3. 11. 2022
 2. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:
  • vydání Spolkového zpravodaje
  • zasílání programové nabídky SM členům MS UH elektronickou poštou
 3. Akce pro členy spolku:
  • valná hromada spolku – Přednáškové centrum Slováckého muzea v kasárnách dne 24. 3. 2022 v 17.00 hodin
  • prohlídka nových expozic Cyrilometodějského centra ve Starém Městě – říjen 2022
  • Poznávací zájezdy:
   • Třebíč (pamětihodnosti města s průvodcem) a zámek Jaroměřice nad Rokytnou – 30. 7. 2022
   • Muzeum v přírodě Rymice, Holešov (pamětihodnosti města s průvodcem) – 25. 6. 2022
   • Šlechtitelská stanice Polešovice u příležitosti 100. výročí založení – 3. 9. 2022
  • Na výstavy:
   Případné zájezdy budou plánovány podle vývoje pandemie.