Program činnosti v roce 2021

 1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Mgr. Tomáš Chrástek: Azerbajdžán - Gruzie – země pod Kavkazem (21. 10. 2021)
  • PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D.: Lidé v životě J. A. Komenského (4. 11. 2020)
 2. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:
  • vydání Spolkového zpravodaje
  • zasílání programové nabídky SM členům MS UH elektronickou poštou
 3. Akce pro členy spolku:
  • valná hromada spolku – Přednáškové centrum Slováckého muzea v kasárnách dne 9. 9. 2021 v 17.00 hodin
  • Zájezdy:
   • Po stopách Santiniho II. – Žďár nad Sázavou (Zelená hora, zámek, Dolní hřbitov) – 25. 7. 2021
   • Vrchnostenská zahrada Pernštejn – 28. 8. 2021
  • Na výstavy:
   • Z důvodu pandemie nejsou v roce 2021 plánovány žádné zájezdy na výstavy v České republice a zahraničí.