Program činnosti v roce 2020

 1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • MUDr. Zdeněk Horák: Západ USA a Havaj (5. 3. 2020)
  • Karel Podolský: Osm pražských měsíců Reinharda Heydricha (30. 4. 2020)
  • Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.: Berchtoldové z Uherčic, páni na Buchlově a Buchlovicích (listopad)
  • Mgr. Tomáš Chrástek: Azerbajdžán - Gruzie - země pod Kavkazem (podzim)
  • PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. : J. A. Komenský (podzim)
 2. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:
  • vydání Spolkového zpravodaje
  • zasílání programové nabídky SM členům MS UH elektronickou poštou
 3. Akce pro členy spolku:
  • valná hromada spolku – Přednáškové centrum Slováckého muzea v kasárnách dne 20. 2. 2020 v 17.00 hodin
  • Zájezdy:
   • Humpolec, Galerie 8smička: expozice 7+1: Byt sběratele a výstava Vrchovina, krabatina, mrchovina (8. 6. – 29. 9.), Pelhřimov, Muzeum rekordů a kuriozit – předběžný termín 13. nebo 14. 6. 2020
   • Po stopách Santiniho – Křtiny: kostel Jména Panny Marie a Rajhrad: kostel sv. Petra a Pavla (případně také Senetářov a Ruprechtov) – předběžný termín 11. nebo 12. 7. 2020
   • Hradec nad Moravicí, Raduň, Kravaře – termín 29. 8. 2020
   • Červený Kameň
  • Na výstavy:
   • Vídeň:
    • Albertina:
     • Die frühe Radierung von Dürer bis Bruegel (12. 2. – 10. 5. 2020)
     • Van Gogh, Cézanne, Matisse, Hodler. Die Sammlung Hahnloser (22. 2. – 24. 5.)
     • Modigliani – Picasso. Revolution des Primitivismus (18. 9. 2020 – 10. 1. 2021)
    • Kunsthistorisches Museum:
     • Beethoven bewegt (25. 3. – 5. 7.) - Auguste Rodin, Rebecca Horn, Jean Cossiers, Caspar David Friedrich, Anselm Kiefer, Francisco de Goya, Jorinde Voigt, Tino Sehgal, Guido van der Werve, Idris Khan, Joseph M. V. Turner, John Baldessari
    • Oberes Belvedere:
     • Der Meister von Mondsee (7. 2. – 17. 5. 2020); Georg Eisler /1928–1998/ (25. 9. 2020 – 10. 1. 2021)
    • Unteres Belvedere:
     • Into The Night – die Avantgarde im Nachtcafe (14. 2. – 1. 6. 2020)
     • Dalí – Freud - vliv psychoanalytika Freuda na Dalího tvorbu (23. 10. 2020 – 7. 3. 2021)
    • Kunstforum:
     • Gerhard Richter: Landschaft (1. 10. 2020 –24. 1. 2021)
 4. Tipy pro individuální návštěvy výstav:
  • BRNO:
   • Moravská galerie Místodržitelský palác: Brno předměstí Vídně 15/11/2019 – 23/2/2023
   • Muzeum města Brna, Špilberk: Evropan Adolf Loos (Nejen) brněnské stopy, 3/6/ – 31/12/2020 Architekt Adolf Loos zásadním způsobem určil vývoj světové moderní architektury. 150 let od jeho narození proto Muzeum města Brna věnuje svoji letošní největší výstavu právě tomuto brněnskému rodákovi. Loos proslul modernistickými stavbami, estetikou bez ozdob, novou koncepcí prostoru i břitkými esejemi.
  • PRAHA:
   • Národní galerie:
    • Národní galerie klášter sv. Anežky České: Krásné Madony 6/ 12/ 2019 – 19/ 4/ 2020
    • Národní galerie Veletržní palác: Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces 15/11/2019 – 5/4/2020 výstava představuje osobnost významného českého sochaře přelomu 19. a 20. století, v jehož vrstevnaté tvorbě se prolínají interakce regionu a metropole, přechod od tradic 19. století směrem k moderně i postupná recepce progresivních evropských stylů domácím uměleckým prostředím.
    • Národní galerie Veletržní palác: Kurt Gebauer 6/3/2020 – 2/8/ 2020
    • Národní galerie Palác Kinských: Rembrandt – portrét člověka 17/4/ 2020 – 30/8/ 2020, reprezentativní výstava věnovaná 350 výročí narození
    • Národní galerie, Valdštejnská jízdárna: Mikuláš Medek / nahý v trní 22/5/ 2020 – 22/11/ 2020
   • Pražský hrad
    • Pražský hrad – Císařská konírna: Portrét v Čechách pohledem dvou století 18/12/ 2019 –22/3/ 2020
    • Jízdárna Pražského hradu: J. A. Komenský 4/12/–28/3/2021
   • Galerie Hlavního města Prahy:
    • Dům U Kamenného zvonu: Antonín Kratochvíl, 13/5/–18/10/ 2020 rozsáhlá retrospektivní výstava českého fotografa
  • OLOMOUC:
   • Muzeum umění: Šero a jas 19/3/ – 7/6/ 2020 Sjednocujícím tématem kurátorského výběru děl ze sbírek Muzea umění Olomouc je příroda, příroda stvořená a zrozená imaginací umělců v časovém období 19. a 20. století.
   • Muzeum umění: Umění tapiserie  23/4/ 2020 – 20/8/ 2020 Obsahem výstavy budou především tapiserie vyrobené na základě děl předních českých autorů, ve vybraných případech je doplní jejich výtvarné předlohy a návrhy. Projekt připomene obě místa, kde se tapiserie v českých zemích dodnes vytvářejí, tedy manufaktury ve Valašském Meziříčí (zal. 1898) a v Jindřichově Hradci (zal. 1910).
   • Muzeum umění: Jiří Kolář: Babyluna 25/6/ – 27/9/ 2020
  • OSTRAVA:
   • GVUO, Jacques Callot (1592–1635)/ Zrcadlo světa končí 22. 3. 2020, vynikající lotrinský kreslíř a grafik. Středem Callotova zájmu byla lidská figura. Dovedl ji v jemných čarách do skutečného pohybu bez zbytečného detailu či nepodstatných podrobností. Postihl všechny momenty tehdejšího života. Callot se vyznačoval výjimečným technickým zpracováním. Leptal desky, pracoval s rydlem, a to i pod mikroskopem či silnou lupou.
   • GVUO, Dům umění: Pavel Nešleha / Síla obraznosti/ Vidět jinak 8/4/ - 7/6/ 2020
   • GVUO, Dům umění: Dělník je smrtelný/práce je živá 23/9/ – 3/1/ 2021V jednotlivých výstavních sekcích bude přestavena tematika práce, atributy pracovních profesí od průmyslu, obchodu, intelektuální činnosti až po zemědělské profese a jejich umělecké proměny v rámci 20. století tak, jak byly zastoupeny v sochařství, malířství, fotografii a architektonické plastice na českém území s přesahem do 21. století.
  • BRATISLAVA:
   • SNG, Esterházyho palác: Ladislav Vychodil (k 100. výročí narození) 29/ 2/ –5/7/ 2020
   • SNG, Esterházyho palác: Generácia 909 24/4/–23/8/ 2020
   • Bratislavský hrad: Martin Benka do 31. 12. 2020