Program činnosti v roce 2019

 1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Zdeněk Hanáček: Výstavba čs. opevnění na jižní Moravě a mobilizace 1938 na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku – 21. 2. 2019
  • Bc. Petr Žižka: Pozemní personál 311. perutě z okresu Uherské Hradiště – 14. 3. 2019
  • PhDr. Helena Beránková: Josef Klvaňa (k výstavě v hlavní budově SM) – 4. 4. 2019
  • P. Bezděčka a RNDr. K. Bezděčková, Ph.D. – cestopisná přednáška – 10. 10. 2019
  • doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.: Uherské Hradiště-Sady – aktuální stav výzkumů – 28. 11. 2019
 2. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:
  • vydání Spolkového zpravodaje
  • zasílání programové nabídky SM členům MS UH elektronickou poštou
 3. Akce pro členy spolku:
  • valná hromada spolku – Přednáškové centrum Slováckého muzea v kasárnách dne 14. 2. 2019 v 17.00 hodin
  • Zájezdy poznávací:
   • Klášterní Hradisko + hrad Šternberk (např. nová expozice Lichtenštejnské kuchyně)
   • Pavlov, Mikulov
   • Rožnov, Pustevny
   • Skalica, kostel sv. Margity Antiochijské v Kopčanech
  • Zájezdy na výstavy (návrhy):
   • Vídeň:
    • Albertina:
     Rubens bis Makart. Die Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein (16. 2. – 10. 6.)
     Albrecht Dürer (20. 9. – 6. 1. 2020)
     Zeichnungen der Sammlung Guerlain aus dem Centre Pompidou (11. 10. – 12. 1.2020)
    • Kunsthistorisches Museum:
     Caravaggio&Bernini (15. 10. 2019 – 19. 1. 2020) – výstava představí Caravaggiovy obrazy, Berniniho sochy a také další mistrovská díla časného římského baroka
    • Kunstforum:
     Flying High: Künstlerinnen der Art Brut (15. 2. – 23. 6.2019)
     Pierre Bonnard Die Farbe der Erinnerung (10. 10. 2019 – 12. 01. 2020)
   • Praha:
    • NG: Veletržní palác:
     400 ASA: FOTOGRAFIE /Alžběta Jungrová, Antonín Kratochvíl, Karel Cudlín, Jan Dobrovský, Tomki Němec, Jan Mihaliček, Martin Wágner/ (8. 3. – 8. 9. 2019)
     Alberto Giacocmetti (19. 7. – 1. 12. 2019)
     Milan Grygar (30. 8. – 5. 1. 2020)
     Cyklus současné malby: Josef Bolf (30. 8. – 5. 1. 2020)
     Umění nejdelšího století 1796–1917, (od 13. 11. 2019)
     Stanislav Sucharda, (13. 11. 2019 – 5. 4. 2020)
    • NG: Valdštejnská jízdárna:
     JOSEF ŠÍMA: CESTA K VYSOKÉ HŘE (19. 4. – 30. 7. 2019)
     Poklad maharadži (říjen 2019)
    • NG: Šternberský palác:
     SASKO–ČECHY: JAK BLÍZKO, TAK DALEKO (24. 5. – 15. 9.2019)
    • NG: Palác Kinských:
     FRANCOUZSKÝ IMPRESIONISMUS (28. 6. – 20. 10. 2019)
     Václav Hollar umění kresby (4. 10. 2019 – 5. 1. 2020)
    • NG: Schwarzenberský palác:
     Staří mistři – nová stálá expozice, otevřena od 19. 3. 2019
    • Muzeum Kampa:
     březen: Rafani;
     duben: sochař Jiří Seifert;
     červen: fotografie Helmut Newton
    • Jízdárna Pražského hradu:
     květen: Slovinský impresionismus
    • Dům U kamenného zvonu:
     květen: Zvuky, kódy, obrazy
   • Olomouc:
    • Muzeum umění:
     Pohledy do sbírek, Maďarské akční umění (28. 2. 2019 – 2. 6. 2019)
     Za chrám město a vlast Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu – Castelcorna uprostřed barokní Evropy (13. 6. – 29. 9.)
     Umění tapiserie (18. 7. – 6. 10. 2019)
     Jan a Jan / Legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera ve výtvarném umění (17. 10 – 19. 1. 2020)
   • Brno:
    • MG: Pražákův palác:
     JOSEF ŠÍMA: CESTA K VYSOKÉ HŘE (do 24. 2.)
     Vladimír Boudník (12. 4. – 10. 8. 2019)
    • Ostrava:
     Deset – současné německé umění ze sbírky Richarda Adama (23. 1. – 24. 3. 2019)
     Ján Mancuška (kon)texty (23. 1. – 24. 3. 2019)
     Otto Guttfreud (konec října)
 4. Tipy pro individuální návštěvy:
  • Galerie výtvarného umění v Hodoníně: Zdenka Braunerová a deset mužů na paletě jejího života (do 24. 2. 2019)
  • Třebíč – zámecká konírna: Herzan: stavitelský rod z Třebíče (do 31. 3. 2019)
  • Satelit, galéria dizajnu SCD, Kollárovo náměstí 10, Bratislava: Příběh českého designu od kubismu po 21. století (7. 2. 2019 - 27. 3. 2019)
  • Muzeum města Brna: Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy (od 21. 3.)