Program činnosti v roce 2017

 1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Mgr. Jaroslav Bártík: Výsledky archeologických výzkumů Slováckého muzea v posledních dvou letech – Památník Velké Moravy – 6. dubna 2017
  • Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.: Marie Terezie – 2. května 2017
  • PhDr. Karel Podolský: Václav Radecký z Radče – od vojevůdce k symbolu – říjen/listopad
 2. Kulturní akce ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Z archivu SAF – volný cyklus promítání filmů, které byly převedeny na DVD, s komentářem Ing. Demla – podzim (říjen)
 3. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:
  • vydání Spolkového zpravodaje
  • zasílání programové nabídky SM členům MS UH
 4. Akce pro členy spolku:
  • valná hromada spolku – Přednáškové centrum Slováckého muzea v kasárnách dne 2. 3. 2017 v 17. 00 hodin
  • Zájezdy poznávací:
   • Boskovice – prohlídka pamětihodností města se zaměřením na židovskou komunitu – židovské město, synagoga, hřbitov, případně zámek – termín 26. 8 2017
  • Zájezdy na výstavy:
   • Schloss Hof – výstava k 300. jubileu Marie Terezie: Spojenci a nepřátelé, zámek Niederweiden – Modernizace a reformy (15. 3. – 20. 11. 2017) – termín 24. 9. 2017
   • Vídeň:
    • Albertina: Rafael (29. 9. 2017 – 7. 1. 2018)
    • Belvedere: Maria Theresia und die Kunst /portréty, plastiky (30. 6. – 5. 11.)
    • Kunshistorisches Museum: Peter Paul Rubens (17. 10. 2017 – 21. 1. 2018)
    • termín: listopad 2017
 5. Tipy pro individuální návštěvy:
  • Šlechtitelská stanice Polešovice: 30. výročí zapsání Muškátu moravského do Státní odrůdové knihy a Den otevřených zahrad – 10. 6. 2017 – možno realizovat i jako cyklovýlet
  • Výstavy:
   • Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně: RUDOLF KREMLIČKA (1886-1932). Cesta k modernímu obrazu (1. 3. – 30. 4.)
   • Muzeum umění Olomouc:
    • Arcidiecézní muzeum Olomouc/Galerie: V oplatce jsi všecek tajně / (23. 3. – 10. 9. 2017). Titul výstavy je citací verše z tzv. Kunhutiny modlitby, české veršované skladby z doby kolem r. 1300, věnované oslavě mysteria eucharistie a zaznamenané v breviáři svatojiřské abatyše Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II. Výstava je rozdělena do šesti tematických oddílů, které reprezentují vybraná umělecká díla a artefakty od 14. do 20. století.
    • Muzeum moderního umění /Galerie: Adolf Hölzel | Kresby (6. 4. – 29. 10. 2017). Díky velkorysému daru berlínských sběratelů Heinze a Moniky Röthingerových získalo Muzeum umění Olomouc do svých sbírek reprezentativní kolekci kreseb jedné ze zakladatelských osobností moderní evropské malby a průkopníka abstrakce, olomouckého rodáka Adolfa Hölzela (1853 Olomouc – 1934 Stuttgart).
    • Muzeum moderního umění /Trolodí: Fascinace skutečností (6. 4. – 3. 9. 2017)
   • Arcidiecézní muzeum Kroměříž
    • Koně v piškotech, (22. 6. 2017 – 1. 10. 2017). Výstava představí obrazovou a grafickou dokumentaci slavností, dvorskou hudbu a konečně architekty, malíře, grafiky, skladatele, nakladatele a celou řadu dalších, kteří s odznaky svých profesí stáli v pozadí za přepychovými kulisami barokního spektáklu.
   • Státní zámek Valtice: výstava Křižáci – křížové výpravy v 11.–13. století – (28. 4. 2017–31. 10. 2017)
   • Státní zámek Bučovice – výstava Renesanční šlechtic v labyrintu světa – konec června…