Program činnosti v roce 2016

 1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Doc. PhDr. et PaedDr. Janiš, CSc.: K. J. Obrátil – beseda k 150. výročí narození a výstavě v galerii – 17. března v Galerii Slováckého muzea
  • Mgr. Pavel Onderka, Ph.D.: Výsledky výkopových sezón ve Wad Ben Naga – podzim
  • PhDr. Karel Podolský: Architektura Řádu německých rytířů – podzim
  • Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.: Výsledky výzkumu DNA – termín bude upřesněn v závislosti na dokončení výzkumu
 2. Kulturní akce ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Z archivu SAF – volný cyklus promítání filmů, které byly převedeny na DVD, s komentářem Ing. Demla – 14. dubna
  • Se Slováckým muzeem za poznáním památek regionu – cykloturistický výlet k Mezinárodnímu dni muzeí – 21. května
 3. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:
  • vydání Spolkového zpravodaje
  • zasílání programové nabídky SM členům MS UH
 4. Akce pro členy spolku:
  • Valná hromada spolku – Přednáškové centrum Slováckého muzea v kasárnách dne 25. 2. v 17.00 hodin
  • Zájezdy poznávací:
   • pokračování volného cyklu: Brněnská architektura, IV. část – 23. dubna
   • Bratislava + Danubiana
   • Kuks
  • Zájezdy na výstavy:
   • Praha – Císařská konírna Pražského hradu – TIZIANO VANITAS – básník obrazu a odstínu krásy (potrvá do 20. 3.) – termín 6. března
   • Výstavy k 700.  výročí narození Karla IV. v Praze – termín a program bude upřesněn
   • Výstavy v rámci Lucemburského roku – hrad Karlštejn – termín bude upřesněn
   • Vídeň – podzim – Albertina: Od konce na začátek (Seurat, Signac, Matisse, Picasso = pointilismus), Kunstforum: Georgia O´Keeffe, další nabídka bude upřesněna (po zveřejnění příslušnými institucemi)