Program činnosti v roce 2015

 1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • MUDr. Martin Plevka – Kyrgyzstán – 19. 3. 2015
 2. Kulturní akce ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Z archivu SAF – volný cyklus promítání filmů, které byly převedeny na DVD, s komentářem Ing. Demla – březen
  • Se Slováckým muzeem za poznáním památek regionu – cykloturistický výlet k Mezinárodnímu dni muzeí – květen
  • Noc s Metodějem – Výšina sv. Metoděje – 4. 9. 2015
 3. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:
  • vydání Spolkového zpravodaje
  • zasílání programové nabídky SM členům MS UH
  • internetová prezentace MS
 4. Akce pro členy spolku:
  • Valná hromada spolku – Přednáškové centrum Slováckého muzea v kasárnách dne 12. 2. v 17.00 hodin
  • Návštěva Muzejní společnosti z Litovle – 30. 5. – reciproční akce – poznávací zájezd členů společnosti, jehož součástí bude prohlídka města, návštěva Slováckého muzea, Galerie Slováckého muzea a Galerie Joži Uprky.
  • Zájezdy poznávací:
   • pokračování volného cyklu: Brněnská architektura, III. část – 11. 4. 2015
   • Kroměříž – Květná zahrada – prohlídka nově upravené zahrady s průvodcem – doprava individuální – červen
   • Ostrava – technické a průmyslové památky, mj. národní kulturní památka Důl Michal – 29. 8. 2015
  • Zájezdy na výstavy:
   • Praha – výstavy: Otevři zahradu rajskou – Benediktini v srdci Evropy 800–1300 ve Valdštejnské jízdárně, Hrady a zámky objevované a opěvované v Jízdárně Pražského hradu – 21. 2. 2015