Program činnosti v roce 2014

 1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Radim Vrla – Výsledky průzkumů hradů Zlínského kraje (Buchlov, Starý a Nový Světlov, Engelsberk, Uherský Ostroh, Brumov) – 20. 2.
  • Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., Mgr. Dana Menoušková, Mgr. Tomáš Chrástek – výsledky archeologických výzkumů Slováckého muzea – říjen–listopad
 2. Kulturní akce ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Z archivu SAF – volný cyklus promítání filmů, které byly převedeny na DVD, s komentářem Ing. Demla – 30. 1. 2014 v 17.00 hodin
  • Se Slováckým muzeem za poznáním památek regionu – cykloturistický výlet k Mezinárodnímu dni muzeí – květen
 3. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:
  • vydání spolkového zpravodaje
  • zasílání programové nabídky SM členům MS UH
  • internetová prezentace MS
 4. Akce pro členy spolku:
  • Valná hromada spolku – Přednáškové centrum Slováckého muzea v kasárnách dne 6. 2. v 17.00 hodin
  • Oslava 10. výročí založení spolku – 21. 6. – výletní loď Morava: vzhledem ke kapacitě lodi se uskuteční 2 plavby: dopoledne od 9.00 hodin a odpoledne od 14.00 hodin
  • Oslava 100. výročí Slováckého muzea a 10. výročí spolku – neformální setkání členů spolku a pracovníků Slováckého muzea u příležitosti výročí – termín bude upřesněn, akce se uskuteční po otevření nové stálé expozice Slovácko v průběhu června, případně prázdninových měsíců
  • Zájezdy poznávací:
   • pokračování volného cyklu: Brněnská architektura, II. část – 26. 4. 2014 – Mgr. Jindřich Chatrný („mokrá varianta“ – hrad Špilberk + nové expozice Muzea města Brna)
   • zajímavosti zámku Lednice a okolí – květen
   • Uničov + Litovel – 30. 8. 2014
   • Kroměříž – Květná zahrada – prohlídka nově upravené zahrady s průvodcem – doprava individuální – konec září–začátek října
  • Zájezdy na výstavy:
   • Soumrak středověku – hrady Pernštejn a Kunštát – červenec–srpen
   • Praha – Obecní dům – Secese
   • Vídeň: 22. listopad: Albertina: Joan Miro (12. 9. – 11. 1. 2015); Kunstforum: Henri de Toulouse Lautrec (16. 10. – 25. 1. 2015)


Významné akce roku 2014 v Uherském Hradišti:

 • 100. výročí založení Slováckého muzea
  oslavy se uskuteční ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2014, členové a čekatelé členství obdrží pozvánku a budou vítanými a milými hosty
 • 100. výročí narození Vladislava Vaculky (nar. 3. 1. 1914)
  Slovácké muzeum připravuje v galerii výstavu tvorby V. Vaculky a I. Vaculkové – výstava bude zahájena 16. října, členové a čekatelé členství obdrží pozvánku na vernisáž a budou vítanými a milými hosty