Program činnosti v roce 2013

 1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Mgr. Petr Dresler, Ph.D., Bc. Michal Vágner: Kostel sv. Jiří – výsledky geofyzikálního průzkumu – 21. února – Komorní sál Reduty v 17.00 hodin
  • MUDr. Zdeněk Horák: Západní Kanada a Aljaška – 21. 3.
  • Mgr. Tereza Hejzlarová: Hedvábná stezka – přednáška s komentovanou prohlídkou výstavy – 25. duben
  • Prof. PhDr. Miloslav Pojsl: 1150 výročí od příchodu sv. Cyrila a Metoděje – říjen–listopad
  • Radim Vrla – Průzkumy památek ve zlínském kraji, středověk, hrady, tvrze, kostely… – říjen–listopad
 2. Kulturní akce ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Z archivu SAF – volný cyklus promítání filmů, které byly převedeny na DVD, s komentářem Ing. Demla – přelom března a dubna
  • Se Slováckým muzeem za poznáním památek regionu – cykloturistický výlet k Mezinárodnímu dni muzeí – květen
 3. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:
  • vydání spolkového zpravodaje
  • zasílání programové nabídky SM členům MS UH
  • internetová prezentace MS
 4. Akce pro členy spolku:
  • Valná hromada spolku – 31. 1. – Přednáškové centrum Slováckého muzea v kasárnách v 16.00 hodin
  • Zájezdy poznávací:
   • 20. 4. – Brněnská architektura a vila Tugendhat – Mgr. Jindřich Chatrný
   • 31. 8. – Za památkami Burgenlandu – Eisenstadt – zámek Esterházy a další pamětihodnosti
   • 21. 9. nebo 5. 10. – Lednicko-valtický areál
  • Zájezdy na výstavy:
   • 2. 3. Ostrava – Jan Zrzavý
   • Landesaustellung – Poysdorf + Aspern – Wein und Brot – červen
   • 23. 3. – Vídeň: Albertina: Bosch, Brueghel, Rubens, Rembrandt – kresby; Belvedér: Barock since 1630
   • před Vánocemi: Vídeň: Albertina: Matisse a fauvisté – 20. 9. – 12. 1. 2014


Nabídka Historické společnosti Starý Velehrad:
v září se uskuteční 5denní zájezd do Ochridu – termín není znám, společnost nabízí účast na zájezd všem členům a čekatelům členství muzejního spolku