Program činnosti v roce 2012

 1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Karel Dýnka: Duchovní hudba v průběhu liturgického roku – 9. 2.
  • Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.: Život mnichů na sv. hoře Athos v minulosti a současnosti – 23. 2.
  • MUDr. Zdeněk Horák: Cesta do Jižní Ameriky – 26. 4.
  • PhDr. Pavel Onderka: Wad ben Naga – třetí výkopová sezóna – 19. 4.
 2. Kulturní akce ve spolupráci se Slováckým muzeem:
  • Z archivu SAF – volný cyklus promítání filmů, které byly převedeny na DVD, s komentářem Ing. Demla – jaro
  • Se Slováckým muzeem za poznáním památek regionu – cykloturistický výlet k Mezinárodnímu dni muzeí – květen
 3. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:
  • vydání spolkového zpravodaje
  • zasílání programové nabídky SM členům MS UH
  • internetová prezentace MS
 4. Akce pro členy spolku:
  • Valná hromada spolku 2. 2. 2012 – Přednáškové centrum Slováckého muzea v kasárnách v 16.00 hodin – program:přednáška  A. Gottwalda na téma Jména antických mytologických postav v názvech motýlů
  • Zájezdy poznávací:
   • Gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí + zámek Žerotínů, kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí +zámek Lešná – konec května -červen
   • Za památkami Burgenlandu – Eisenstadt – zámek Esterházy, Rust am See s Fischerkirche a dalšími pamětihodnostmi – 25. 8. 2012
   • Brněnská architektura přelomu století – podzim (konec září-začátek října)
  • Zájezdy na výstavy:
   • Ostrava – Černá slunce – 28. 1.
   • Vídeň – Za Gustavem Klimtem a dalšími – výstavy: René Magritte, Impresionismus – pastely, akvarely, kresby (od 10.2.), Pioniere der Moderne – Gustav Klimt, Josef Hoffmann (Belveder, do 4. 3.), dále výstava v Uměleckohistorickém muzeu – nástěnné obrazy G. Klimta pro Kunsthistorisches Museum – 11. 2.
   • Praha – výstavy Anežka Česká, Poklady Kremlu atd. – 25. 2.
   • Kutná Hora – Europa Jagellonica – Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců (1386–1572) – květen – září 2012 – GASK Kutná Hora