Program činnosti v roce 2011

1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:

 • MUDr. Leopold Rotter: Zážitky zcest – Mauritius, Réunion a Seychely – 26. 1. 2011
 • Mgr. Ing. Miroslav K. Pijáček: Kdo byl JUDr. Alois Pražák? – 3. 3.2011
 • Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., PhDr. Pavel Onderka: Wad Ben Naga – výsledky výzkumu v Súdánu – 7. 4. 2011
 • PhDr. Jaroslav Pelikán: Joža Uprka, život a dílo (k 150. výročí narození) – květen 2011
 • Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.: Život mnichů na sv. hoře Athos v minulosti a současnosti – podzim 2011

2. Kulturní akce ve spolupráci se Slováckým muzeem:

 • Zarchivu SAF – volný cyklus promítání filmů, které byly převedeny na DVD, s komentářem Ing. Demla – podzim
 • Se Slováckým muzeem za poznáním památek regionu – cykloturistický výlet k Mezinárodnímu dni muzeí – květen

3. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:

 • vydání spolkového zpravodaje
 • zasílání programové nabídky SM členům MS UH
 • internetová prezentace MS

4. Akce pro členy spolku:

 • Valná hromada spolku 3. 2. 2011 – Přednáškové centrum Slováckého muzea vkasárnách v 16.00 hodin
 • Poznávací zájezdy
  • Kroměříž (prohlídka zámku, včetně veřejnosti běžně nepřístupných interiérů, komentovaná prohlídka Květné zahrady) – květen 2011
  • Vídeň se zaměřením na architekturu (tvorba architektů, kteří realizovali své stavby ve Vídni i Brně) – říjen 2011 – Hrady, zámky, pamětihodnosti Dolního Rakouska a jižní Moravy (Znojmo, Retz, Mikulov aj.) – srpen 2011
 • Zájezdy na výstavy
  • Praha – Karel Škréta ve Valdštejnské jízdárně a Jízdárně PH – 12.(26.) 3. 2011
  • Hodonín – Joža Uprka – výstava k 150. výročí narození (25. 5. – 28. 8. 2011)