Program činnosti v roce 2010

1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:

 • PhDr. Pavel Onderka, Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.: Starověká Núbie – Wad Ben Naga – beseda o historii a současných archeologických výzkumech – 10. březen
 • Mgr. Lukáš Čoupek: Město zbavené pout – Uherské Hradiště v 19. století – říjen
 • MUDr. Leopold Rotter: Zážitky z cest – listopad

2. Kulturní akce ve spolupráci se Slováckým muzeem:

 • UH RETRO: Z archivu SAF – volný cyklus promítání filmů, které byly převedeny na DVD, s komentářem Ing. Demla – 25. březen
 • Návštěva rekonstruovaného Památníku Velké Moravy – Noc s Mojslavem – 23. duben
 • Se Slováckým muzeem za poznáním památek regionu – cykloturistický výlet k Mezinárodnímu dni muzeí – květen
 • Otevření muzea lidových pálenic ve Vlčnově – 15. 5. 2010 odpoledne (doprava individuálně)

3. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:

 • vydání spolkového zpravodaje
 • zasílání programové nabídky SM členům MS UH
 • internetová prezentace MS

4. Akce pro členy spolku:

 • valná hromada spolku – 4. 2. 2010 – Přednáškové centrum Slováckého muzea v kasárnách v 16.00 hodin, od 17 hodin přednáška PhDr. Josef Jančář, CSc.: Profesor Antonín Václavík
 • zájezd – Dolní Rakousko: Hainburg, Schlosshof s nově upravenou zahradou, Rohrau, Orth an der Donau – termín 12. 6. 2010
 • zájezd Zlaté Hory a Dlouhé Stráně – předběžný termín 28. 8. 2010
 • dle zájmu zájezd do Vídně na výstavy (ALBERTINA: 8. 10. – 8. 1. Michelangelo (kresby), 24. 9. – 16. 1. Picasso – Mír a svoboda; BA KUNSTFORUM: 1. 9. – 5. 12. Frida Kahlo, BELVEDER: 16. 6. – 3. 10. Spící krása (začínající moderna v Anglii v pol. 19. stol.)