Program činnosti v roce 2009

1. Přednášky a besedy ve spolupráci se Slováckým muzeem:

 • Mgr. Tomáš Hamrlík: Karel I. Habsburský – na valné hromadě 20. 1. 2009
 • PhDr. Jaroslav Pelikán: Výtvarné umění na internetu – jaro
 • PhDr. Ludmila Tarcalová: Hody na Uherskohradišťsku – podzim
 • Mikuláš Axman: Kamenotisk – beseda s autorem ve výstavě – duben/květen
 • PhDr. Josef Jančář, CSc.: Profesor Antonín Václavík – podzim

2. Kulturní akce ve spolupráci se Slováckým muzeem:

 • Se Slováckým muzeem za poznáním památek regionu – cykloturistický výlet k Mezinárodnímu dni muzeí – květen
 • návštěva ateliéru – červen–září

3. Propagační činnost, informace pro členy, vydávání tiskových materiálů:

 • vydání spolkového zpravodaje
 • zasílání programové nabídky SM členům MS UH
 • internetová prezentace MS

4. Akce pro členy spolku:

 • valná hromada spolku – 20. 1. 2009 – Přednáškové centrum Slováckého muzea v kasárnách v 16.00 hodin
 • zájezd do Vídně – Schönbrunn, Hainburg, Ort am Donau
 • prohlídka památek města Uh. Brod – PhDr. Miroslava Poláková – duben–červen
 • návštěva divadelního představení činohry SND Bratislava
 • návštěva výstavy Sváry zření v Galerii výtvarných umění v Ostravě – doprava vlakem – únor
 • zájezd do Kroměříže – prohlídka zámku, Arcibiskupských sklepů
 • zájezd na Soláň, do Karolinky a Valašského Meziříčí – návštěva Valašského ateliéru u Hoffmanů, Galerie Ilji Hartingera a muzea gobelínů