Orgány spolku

Předseda:
Ing. Ladislav Šupka

Místopředseda:
PhDr. Blanka Rašticová

Hospodář:
Jitka Zpěváková

Členové:
PhDr. Milada Frolcová
Mgr. Iveta Mátlová
Ing. Jan Slezák
Ing. Hana Zemanová

Revizní komise:
Miloslava Janíková
Ing. Vojtěch Masařík
JUDr. František Smištík