Orgány spolku

Předseda:
Ing. Ladislav Šupka

Místopředseda:
PhDr. Blanka Rašticová

Hospodář:
Jitka Zpěváková

Členové:
PhDr. Milada Frolcová
Mgr. Iveta Mátlová
Bc. Hana Patková
Ing. Jan Slezák

Revizní komise:
Miloslava Janíková
JUDr. František Smištík
Marie Svozilová