Mezinárodní konference na téma Barva v lidové kultuře

1. června 2023

Ve dnech 30. a 31. května 2023 pořádalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti konferenci Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech – Subkomise pro lidové obyčeje, které se zúčastnilo 32 etnografů, muzejníků, akademických pracovníků i univerzitních pedagogů. Nosným tématem tohoto setkání, které se uskutečnilo v Památníku Velké Moravy – Cyrilometodějském centru, byla barva v lidové kultuře.

V průběhu staletí se vnímání a symbolika barev se v lidské společnosti měnila. V lidových představách byly barvám přisuzovány různé významy, jejichž odraz nacházíme v hmotných dokladech, artefaktech výtvarného projevu venkovského obyvatelstva i ve folkloru.

Monografie k této konferenci vyjde v knižní podobě koncem roku 2023 a bude k zakoupení na pokladnách muzea, ale také na e-shopu.