Marie Vlčková

Drobné zvykoslovné předměty – kraslice batikované a zelové
Uherský Ostroh
* 1949

Marie Vlčková pochází z Ostrožské Nové Vsi z rodiny, která se po několik generací zabývá zdobením novoveských kraslic. S technikou dekorování pomocí roztaveného vosku ji seznámila její matka, proslulá malířka kraslic Jarmila Lagová. Inspiraci a zkušenosti čerpala i od dalších novoveských krasličářek. Při zdobení používá včelí vosk a parafín, který rozehřátý nanáší na vejce postupně namáčené do žluté, červené a černé barvy. Postup pokrývání kraslice voskem tzv. bednění a následné barvení má své zákonitosti dané vzorem a lokální tradicí. Po posledním nanesení barvy se všechny vrstvy vosku nahřejí nad plamenem a setřou hadříkem. Technikou batikování tak vytváří ornamentálně náročné vzory charakteristické pro Uherskoostrožsko – tzv. halúzkové kraslice s květinovými motivy, kraslice kostelové stropové či oknové zpodobňující chrámové stropy, výzdobu a vitráže nebo zelové kraslice rozčleněné geometricky přesnými hustými sítěmi. Marie Vlčková obdržela v roce 2010 Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby udělovanou městem Uherské Hradiště.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2019
Nositel tradice lidových řemesel 2020