Marie Skrežinová

Drobné zvykoslovné předměty – výroba textilních květin, vonic a věnců
Zlechov
* 1944

Marie Skrežinová žije v rodinném domku ve Zlechově, kde má svou malou dílnu. Výrobu umělých květin, vonic a věnců ji naučila maminka, která se s touto technologií seznámila v kloboučnické dílně svého strýce Jiřího Klaina v Kyjově. Marie se vyučila švadlenou a výrobou květin a vonic se zabývala příležitostně. Zaměstnáním se jí zhotovování kvítí stalo po smrti její maminky v roce 1994 a postupně do výroby zasvětila dceru Pavlínu. Samotné zhotovení jednotlivých květů je složitý proces začínající barvením a tužením textilie, nejčastěji brokátu. Fyzicky náročnou práci představuje vysekání polotovarů (kvítků) pomocí železné raznice. Poté je třeba zkompletovat jednotlivých květů, z nichž teprve postupným skládáním vzniká výsledná vonice, věnec či věneček. Kromě celého výrobního procesu ovládá dokonale jejich místní podobu, která se v jednotlivých lokalitách odlišuje. Marie Skrežinová je v současnosti poslední tvůrkyní věnující se tomuto řemeslu. V roce 2013 obdržela od města Uherské Hradiště Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby.

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2014
Nositel tradice lidových řemesel 2008