Máme krála chudobného aneb Letnice v lidové tradici

Náplň programu: prostřednictvím výukového programu dětem přiblížíme tradice spojené s obdobím svátku letnic (jízda králů, královničky). Součástí programu je nazdobení koně pro krále, zdobení věnečků pro královničky, děti se naučí vyvolávačky družiny doprovázející krále, zazpívají si písně královniček, v pracovních listech, které dostanou, si zopakují znalosti probírané látky.

Termín programu: květen–červen.