Kulturní kontexty pití alkoholu a kouření

Cena: 0 Kč vložit do košíku

Předkládaná práce, na jejímž vzniku se podílelo na dvacet odborníků z řad etnologů, etnografů, muzejníků, jazykovědců, historiků a lékařů zpracovává a doplňuje téma tradičních kulturních kontextů pití alkoholu a kouření a nezapomíná ani na dosud opomíjené téma závislostí, a to v pohledu historickém i s přesahem do živé současnosti.

Vydalo: Slovácké muzeum v roce 2021

Rozsah: 327 stran

ISBN 978-80-87671-43-6

Cena: neprodejné