Kriticky ohrožené jevy našich nářečí / edukační program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Kolik má čeština nářečí? A mluví se jimi vůbec ještě někde? Které nářeční jevy už zanikly? A objevují se nějaké nové regionální rozdíly v mluvené češtině? Odpovědi nejen na tyto otázky vám nabídnou odborníci z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, kteří vás provedou výstavou věnovanou kriticky ohroženým nářečním jevům.

Pro zvídavé skupiny je připraven i workshop, během nějž si budou zájemci moci vyzkoušet, jak probíhá nářeční výzkum. Součástí programu je též samostatná práce žáků s pracovními listy.

Varianty programu přizpůsobené věku dětí a RVP jsou určeny pro:

  • 2. stupeň ZŠ 6.–9. třída,
  • SŠ.

Max. 30 žáků ve skupině.

Délka trvání:
Komentovaná prohlídka: 45 minut.
Komentovaná prohlídka s workshopem: 90 minut.

Místo konání:
Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště.

Cena:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
20 Kč/žák (vstupné zdarma + 20 Kč/žák výukový program).

Ostatní:
55 Kč/žák (35 Kč/žák snížené vstupné + 20 Kč/žák výukový program).

Pedagogický doprovod zdarma.

Termíny:


9.00

10.0011.0012.0013.00

Středa
8. 2.

×obsazeno×obsazeno×

Středa
1. 3.

×obsazeno×obsazeno×

Čtvrtek
2. 3.

obsazeno×obsazeno×obsazeno

Středa
12. 4.

×obsazeno×obsazeno×

Čtvrtek
13. 4.

obsazeno×obsazeno
×obsazeno

× – v tomto termínu program nenabízíme
Aktualizace: 17. 3. 2023

Lektoři edukačního programu:
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
Mgr. Filip Kubeček
Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Mgr. Tereza Kopecká

Program lze objednat:
Mgr. Alexandra Turečková
alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz
+420 734 693 528

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.