Kriticky ohrožené jevy našich nářečí / edukační program pro 1. stupeň ZŠ

Kolik má čeština nářečí? A mluví se jimi vůbec ještě někde? Během tohoto výukové programu se děti dozví, jaké druhy nářečí u nás máme, jak se v různých částech země mluví. Budeme hledat rozdíly mezi jednotlivými slovy a zjistíme, jak daným pojmům říkáme doma. Dozvíme se o určitých zvycích, ale taky si vyzkoušíme, jak probíhá výzkum nářečí. Součástí výstavy jsou i pracovní listy.

Propojení vzdělávacích oborů dle RVP:

  • český jazyk,
  • výchova k občanství,
  • dějepis.

Varianty programu přizpůsobené věku dětí a RVP jsou určeny pro:

  • 1. stupeň ZŠ.

Max. 30 žáků ve skupině.

Délka trvání: 45–60 minut.

Místo konání:
Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště.

Termín programu: 3. 2. – 28. 4. 2023.

Cena:
Držitelé permanentek Slováckého muzea:
20 Kč/žák (vstupné zdarma + 20 Kč/žák výukový program).

Ostatní:
55 Kč/žák (35 Kč/žák snížené vstupné + 20 Kč/žák výukový program).

Pedagogický doprovod zdarma.

Program lze objednat:
Mgr. Alexandra Turečková
alexandra.tureckova@slovackemuzeum.cz
+420 734 693 528

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.